Firma GEO & BUD kontynuuje działalność geologiczną i geotechniczną firmy “FOLTA” Projektowanie Urbanistyczne Geologia w Legnicy, która w latach 1998-2018 wypracowała sobie stabilne miejsce na rynku usług geologicznych i geotechnicznych. GEO&BUD to potencjał merytoryczny i techniczny byłej firmy “FOLTA”.

Tak jak dotychczas działamy w oparciu o obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej normy i standardy. Korzystamy z wysokiej klasy sprzętu wiertniczo-badawczego oraz współpracujemy z wiodącymi laboratoriami mechaniki gruntów i badań chemicznych oraz środowiskowych.